Informace o zápise

ZÁPIS PRO ROK 2023-2024
Termín zápisu je 2.5.2023 od 10,00 – 16,00 hodin budova Jana Drdy 496

(zápis je zde pro obě pracoviště)

Sebou přinesou rodiče :

 Žádost – přinést řádně vyplněnou a potvrzenou od lékaře ( neplatí u dětí, které budou od 1.9.2023 plnit povinné předškolní vzdělání .) Žádost ke stažení zde či vyzvednutí na budově Jana Drdy 496. Odevzdává se v den zápisu, nevhazujte prosím do schránky.

Rozklikněte žádost : Žádost k přijetí 2023-2024

Rodný list dítěteslouží k nahlédnutí

Občanský průkaz zákonného zástupce – k nahlédnutí

V den zápisu můžete přijít i se svým dítětem. V případě většího počtu uchazečů budou rozdány lístečky s časem, kdy se dostavíte, ať nemusíte vyčkávat před mateřskou školou. V den zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo, které si uschovejte – pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ u hlavních dveří vyvěšeny výsledky zápisu. Nepřijetí bude navíc zasláno doporučeně na Vámi uvedenou doručovací adresu.

Pokud budete chtít zařadit Vaše dítě do konkrétní třídy, nebo na konkrétní budovu, napište svůj požadavek na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět 🙂

 

Těšíme se na Vás a to i na Dni otevřených dveří v měsíci Duben ( pozvánka v aktualitách)

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat 739 06 35 17

Mgr. Jana Šille

ředitelka školy