Program dne

06:15 – 08:00 h hry,tvořivé činnosti
08:00 – 08:30 h ranní cvičení, pohybové hry
08:30 – 08:50 h hygiena, svačina
08:50 – 09:20 h poznávací činnosti
09:20 – 11:20 h příprava a pobyt venku
11:20 – 11:30 h převlékání, hygiena
11:30 – 12:45 h oběd, čištění zubů, ukládání na lehátka
12:45 – 13:55 h pohádka, odpočinek, oddechové činnosti
13:55 – 14:30 h hygiena, oblékání, svačina
14:30 – 16:45 h hry, zájmové činnosti

Pevně je stanovena doba jídla, ostatní činnosti lze přizpůsobit potřebám dětí.