Vítejte na našich stránkách!

                            Aktuality o jednotlivých budovách získáte kliknutím na vybrané pracoviště v záhlaví stránky!

Najdete nás v ulici Jana Drdy 496, v Příbrami VII a odloučené pracoviště v ulici Žežická 193

Školka  zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě s plnohodnotným výchovně vzdělávacím programem: „Barevný rok se sluníčkem…“ pod vedením zkušených pedagogů 

Motto: Šťastné dítě je dítě v pohybu

Zaměření Mateřské školy: Sportovní

 

Je velmi důležité u dětí podporovat spontánní pohybovou aktivitu a rozvíjet přirozené pohybové dovednosti nejlépe pomocí HER a POHYBU. Proto je v naší školce běžné každodenní cvičení a dále:

    – za sportem docházíme do tělocvičny 3.ZŠ, kde se dětem věnuje učitel TV.

    –  využíváme ke sportovním aktivitám tělocvičnu bývalé 8.ZŠ                        

    –  účastníme sportovního projektu -Aktivní školka, který je všestranně zaměřen.

    – hudebně – pohybový kroužek zumba – hudbou provázený pohyb – tanec, rytmus

    – absolvujeme s dětmi kurzy plavání    

    – navštěvujeme sportovní dny pořádané Marilou Příbram

    – jezdíme na zimní i jarní školky v přírodě

Dalo by se říci, že ŠTASTNÉ DÍTĚ – DÍTĚ V POHYBU, je i vyrovnané, spokojené, soustředěné a vlastně i otevřenější pro nové poznatky a informace z okolního světa. A to je naším přáním :-)

Snažíme se vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti. Náš výchovně vzdělávací program rozvíjí motorické, poznávací i sociální dovednosti. Zároveň děti vede k samostatnosti, tvořivosti, sebejistotě a zodpovědnosti. Připravuje je na důležité životní chvíle, jako je např. vstup do školy. Děti se nenásilnou formou – s přihlédnutím na individuální potřeby, tempo a předpoklady – seznamují s okolním světem, učí se navazovat sociální kontakty s vrstevníky i s „cizími” dospělými, učí se respektovat sebe sama i druhé.

Na děti dále čeká nepřeberné množství aktivit: divadelní představení, zpívání, kreslení, dramatizace, pohybové aktivity, výlety apod.

Další zájmové činnosti : anglický jazyk, keramický kroužek, hra na flétnu, zumba, základy gymnastiky,

                 sportovní kroužek, projekt Aktivní školka, sokolský projekt – Svět nekončí za vrátky  – cvičíme se zvířátky.