Informace ke stravnému a úplatě

 Rodiče, kteří si zažádali o platbu v hotovosti

 stravné 01/2024 a úplata 02/2024

 Termíny placení  do 15-tého v měsíci

 Pondělí  05.02.2024

  Úterý 06.02.2024

 

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

 DĚTI do 3-6 let                                                                                    DĚTI   od 7 let­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________                 

Přesnídávka                      11,- Kč                                                            Přesnídávka         12,-  Kč

Oběd                                  23,- Kč                                                            Oběd                     25,-  Kč

Svačina                                8,- Kč                                                            Svačina                  8,-   Kč

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celodenní strava            42,- Kč                                          Celodenní strava            45,- Kč

(včetně pitného režimu )                                                                     (včetně pitného režimu )

 

Záloha na stravné od 01.01.2023         1000,- Kč

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ A ÚPLATĚ

Nově přijaté děti do 15. září uhradí zálohu na stravné 1000 Kč (hotově nebo převodem na účet ŠJ)

Platby za stravné se provádějí za odebrané obědy, tedy poprvé k 15. říjnu za měsíc září.

Pozor změna výše úplaty od 01.09.2023

Úplata je stanovena na 330 Kč měsíčně poprvé k 15. září za daný měsíc, úplatu nehradí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Prosím nastavte si svá inkasa, formuláře je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ , popřípadě je stáhnout z webových stránek mateřské školy.

Ihned po nastavení inkasa formuláře odevzdat vedoucí ŠJ.

 

Možnosti platby: vyřiďte si svolení k inkasu 

                            : hotově u vedoucí školní jídelny pouze ve výjimečných případech

                            : svolením k inkasu : úplata           524123319/0800

                                                                : stravné    35-524123319/0800

Variabilní symbol se neuvádí !!!!