Informace ke stravnému a úplatě

 Rodiče, kteří si zažádali o platbu v hotovosti

 stravné za 10/22 a úplata 11/22

 Termíny placení  listopad 2022

 Pondělí 07.11.2022  a úterý  08.11.2022

 Pondělí 14.11.2022 a úterý   15.11.2022

POZOR   ZMĚNA OD   1.9.2022

Z důvodu neustále rostoucích cen potravin a energií , se mění finanční limity na nákup potravin,

od 01.09.2022

POPLATKY ZA STRAVNÉ

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

 DĚTI do 3-6 let                                                                                    DĚTI   od 7 let­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________                 

Přesnídávka                       9,- Kč                                                            Přesnídávka         10,-  Kč

Oběd                                  20,- Kč                                                            Oběd                    22,-  Kč

Svačina                                8,- Kč                                                            Svačina                  8,-   Kč

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celodenní strava            37,- Kč                                          Celodenní strava            40,- Kč

(včetně pitného režimu )                                                                     (včetně pitného režimu )

 

Záloha na stravné od 01.09.2022          800,- Kč

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 01.09.2022

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ A ÚPLATĚ

Nově přijaté děti do 15. září uhradí zálohu na stravné 800 Kč (hotově nebo převodem na účet ŠJ)

Platby za stravné se provádějí za odebrané obědy, tedy poprvé k 15. říjnu za měsíc září.

Úplata je stanovena na 300 Kč měsíčně poprvé k 15. září za daný měsíc, úplatu nehradí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Prosím nastavte si svá inkasa, formuláře je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ , popřípadě je stáhnout z webových stránek mateřské školy.

Ihned po nastavení inkasa formuláře odevzdat vedoucí ŠJ.

 

Možnosti platby: vyřiďte si svolení k inkasu 

                            : hotově u vedoucí školní jídelny pouze ve výjimečných případech

                            : svolením k inkasu : úplata           524123319/0800

                                                                : stravné    35-524123319/0800

Variabilní symbol se neuvádí !!!!