Platby MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 330,-kč /měsíc 

číslo účtu   – úplata – 000000-0524123319/0800

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které se vzdělávají v posledním ročníku. A dále pokud zákonní zástupci pobírají tyto příspěvky: příspěvek v hmotné nouzi, na živobytí, pěstounská péče apod.

Podrobnější informace naleznete ve směrnici o úplatě, která je vyvěšena na nástěnce v MŠ.

 

CELODENNÍ STRAVNÉ (svačina, oběd,svačina) činí 42,-kč/den

pro děti s odloženou školní docházkou 45,-kč/den

číslo účtu stravné – 000035-0524123319/0800

 

Stravné a úplata se hradí : u vedoucí školní jídelny, souhlasem k inkasu.