Kritéria přijímání

Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2017/2018

1. Podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o očkování dítěte ve stanoveném termínu-den zápisu.

2. Na základě zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), se k předškolnímu vzdělávání přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky

3. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.