Informace o zápise

Zápis do Mateřské školy, Příbram VII., Jana Drdy 496 a odloučeného pracoviště Žežická 193
 dne 2.5.2019 od 10.00-16.00 hodin. 
Zápis probíhá na budově Jana Drdy 496.
S sebou :
Vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání včetně vyplněné přílohy od lékaře (potvrzení o řádném očkování)- přihláška je ke stažení v odkazu Zápis do MŠ – tiskopisy k přijetí či osobně vyzvednout na budově Jana Drdy 496. K zápisu nenoste evidenční list, ten je k vyplnění až po přijetí.
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte
    Kolektiv Mateřské školy se na Vás těší ♥