Workshop pro rodiče a předškoláky – školní zralost a grafomotorika

3.3.2020 v odpoledních hodinách proběhl workshop pro rodiče a předškoláky. Paní Veselá a paní Mgr. Straková se věnovaly rodičům s jejich dětmi. Povídání a praktická cvičení byla zaměřena na školní zralost – sluchové, zrakové vnímání, předmatematické schopnosti, grafomotoriku apod. Bylo to velmi přínosné pro všechny a rodiče byly velmi podrobně informováni o tom, co by jejich děti měly zvládnout než nastoupí do první třídy.