Termín vybírání stravného a úplaty

V měsíci květnu se hradí pouze úplata za měsíc květen 300 Kč a

doplatky stravného za měsíc únor a březen, pokud ještě nemáte uhrazeno

 

V měsíci dubnu byla úplata odpuštěna z důvodu uzavření mateřské školy

Termín úhrady  

Rodiče, kteří si zažádali o úhradu v hotovosti, platba u vedoucí ŠJ 

Pondělí   a úterý 

Pondělí  a úterý  

Inkaso – úplata a stravné za daný měsíc  k 15.05.2020

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ A ÚPLATĚ

Nově přijaté děti do 15. září uhradí zálohu na stravné 700 Kč (hotově nebo převodem na účet ŠJ)

Platby za stravné se provádějí za odebrané obědy, tedy poprvé k 15. říjnu za měsíc září.

Úplata je stanovena na 300 Kč měsíčně poprvé k 15. září za daný měsíc, úplatu nehradí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Prosím nastavte si svá inkasa, formuláře je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ , popřípadě je stáhnout z webových stránek mateřské školy.

Ihned po nastavení inkasa formuláře odevzdat vedoucí ŠJ.

 

Možnosti platby: vyřiďte si svolení k inkasu 

                            : hotově u vedoucí školní jídelny pouze ve výjimečných případech

                            : převodem na účet : úplata           524123319/0800

                                                               : stravné    35-524123319/0800

Variabilní symbol se neuvádí !!!!

POZOR   ZMĚNA OD   1.1.2019

POPLATKY ZA STRAVNÉ

Od  01.01.2019 z důvodu dodržování vyhlášky  č . 107/2005 Sb. O školním stravování

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

 DĚTI do 6 let                                                                                          DĚTI   od 6 let­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________                 

Přesnídávka                      8,- Kč                                                            Přesnídávka         9,-  Kč

Oběd                                  17,- Kč                                                           Oběd                    19,-  Kč

Svačina                               7,- Kč                                                            Svačina                7,-   Kč

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celodenní strava            32,- Kč                                          Celodenní strava       35,- Kč

(včetně nápoje 3,- Kč)                                                                   (včetně nápoje  3,- Kč)

 

Záloha na stravné od 01.01.2019          700,- Kč

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 01.01.2019