Termín vybírání stravného a úplaty

Termín úhrady stravného za 03/2018 a úplata 04/2018

Rodiče, kteří si zažádali o úhradu v hotovosti, platba u vedoucí ŠJ 

Pondělí 09.04.2018 a úterý 10.04.2018

Pondělí 16.04.2018 a úterý  17.04.2018

Inkaso 15.04.2018

Úplata za stravné je stanovena na 300 Kč, od 01.09.2017 nehradí úplatu předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Úplata splatné 15-tého v daném měsíci .

Stravné splatné k 15-tému následující měsíc tzn. poprvé 15.října za měsíc září za odebrané obědy.

Prosím nastavte si svá inkasa, formuláře je možné vyzvednou u vedoucí ŠJ , popřípadě je stáhnou z webových stránek mateřské školy.

Ihned po nastavení inkasa formuláře odevzdat vedoucí ŠJ.

 

 

Možnosti platby: vyřiďte si svolení k inkasu 

                            : hotově u vedoucí školní jídelny pouze ve výjimečných případech

                            : převodem na účet : úplata : 524123319/0800

                                                               : stravné : 35-524123319/O800

U stávajích inkas prosím zrušte kdo má nastaven variabilní symbol od 01.09.2016 se neuvádí !!!!!