Informace ke stravnému a úplatě

 Rodiče, kteří si zažádali o platbu v hotovosti

 stravné za 09/21 a úplata 10/21

 Termíny placení 

 Pondělí 04.10.2021 a úterý  05.10.2021

Pondělí  11.10.2021  a úterý  12.10.2021

POZOR   ZMĚNA OD   1.9.2021

Z důvodu novely vyhlášky o školním stravování ze dne 19. července 2021, se mění finanční limity na nákup potravin

Dle finančních limitů na nákupy potravin, stanovené v novele vyhlášky 107/2005 Sb.

ve znění pozdějších předpisů se mění ceny stravného od 01.09.2021

POPLATKY ZA STRAVNÉ

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

 DĚTI do 3-6 let                                                                                    DĚTI   od 7 let­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________                 

Přesnídávka                       8,- Kč                                                            Přesnídávka          9,-  Kč

Oběd                                  18,- Kč                                                            Oběd                    20,-  Kč

Svačina                                8,- Kč                                                            Svačina                  8,-   Kč

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celodenní strava            34,- Kč                                          Celodenní strava            37,- Kč

(včetně pitného režimu )                                                                     (včetně pitného režimu )

 

Záloha na stravné od 01.01.2019          700,- Kč

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 01.09.2021

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ A ÚPLATĚ

Nově přijaté děti do 15. září uhradí zálohu na stravné 700 Kč (hotově nebo převodem na účet ŠJ)

Platby za stravné se provádějí za odebrané obědy, tedy poprvé k 15. říjnu za měsíc září.

Úplata je stanovena na 300 Kč měsíčně poprvé k 15. září za daný měsíc, úplatu nehradí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Prosím nastavte si svá inkasa, formuláře je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ , popřípadě je stáhnout z webových stránek mateřské školy.

Ihned po nastavení inkasa formuláře odevzdat vedoucí ŠJ.

 

Možnosti platby: vyřiďte si svolení k inkasu 

                            : hotově u vedoucí školní jídelny pouze ve výjimečných případech

                            : svolením k inkasu : úplata           524123319/0800

                                                                : stravné    35-524123319/0800

Variabilní symbol se neuvádí !!!!