Platby MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je stanovena na 300,-kč /měsíc.

Od úplaty jsou osvobozeny děti, ketré se vzdělávají v posledním ročníku. A dále pokud zákonní zástupci pobírají tyto příspěvky: příspěvek v hmotné nouzi, na živobytí, pěstounská péče apod.

Podrobnější informace naleznete ve směrnici o úplatě, která je vyvěšena na nástěnce v MŠ.

 

CELODENNÍ STRAVNÉ (svačina, oběd,svačina) činní 29,-kč/den

pro děti s odloženou školní docházkou 32,-kč/den

 

Stravné a úplata se hradí : u vedoucí školní jídelny, souhlasem k inkasu nebo převodem na účet.