Plán akcí

             

Plán akcí – 2017/2018

akce jsou v průběhu roku doplňovány dle možností školy. 

Značení D – akce pro budovu J.Drdy

                 Ž – akce pro budovu Žežická

 

ZÁŘÍ –        Schůzka s rodiči – D,Ž

                    Výlet do Brd – individuálně jednotlivé třídy – Ž    

                    Setkání s loňskými předškoláky – na třídách -Ž

                    Sportovní den na Marile D,Ž

                    Výlet do divadla Spejbla a Hurvínka – D

      

ŘÍJEN –       Kouzelník V MŠ  -D,Ž

                    Vánoční focení v MŠ -Ž

                    Výlet do Bukové – Dýňování -Ž

                    Haloweenské spaní v MŠ -Ž

                   Bramboriáda pro rodiče s dětmi -D

                    Podzimní tvoření – ubrouskování – Ž

 

 

LISTOPAD –   Divadlo Dráček  v MŠ -D,Ž

                        Podzimní tvoření – mozaikování – Ž

                      Vánoční focení v MŠ -D

                       Návštěva kina – pásmo pohádek – Ž

                      Cesta za sněhovou vločkou (lampionový průvod s překvapením) -D

                      Schůzka s rodiči – ohledně zimní školce v přírodě D, Ž

                      Návštěva divadelního představení dětí ze ZUŠ – Koncert pro Mikuláše – Ž

 

PROSINEC  –    Mikuláš v MŠ -D,Ž

                           Mikuláš v Čechově stodole – Ž 

                         Vánoční besídky na třídách -D,Ž

                         Pekelné besídky na třídách – D,Ž

                        Výlet do Čenkova – Betlém -D

                       Vánoční zpívání v domě s pečovatelskou službou -D

                       Zdobení stromečku na zahradě -D

 

 LEDEN   –   Návštěvy ZŠ  – Dny otevřených dveří -D,Ž

                       Solná jeskyně – Ž

                      Konzultace pro rodiče -D,Ž

                      Spolupráce s  ped.– psy.poradnou -D,Ž

                      Workshop pro rodiče předškoláků -D,Ž

                     Škola v přírodě Monínec -D,Ž

 

 ÚNOR   –    Masopustní karneval -D,Ž

                     Divadlo Dráček v MŠ  -D,Ž

                    Čechova Stodola – Masopust -D,Ž

                     Plavecký výcvik -D

                    Výlet do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka – Ž

                     Solná jeskyně Ž

BŘEZEN –    Velikonoce –   Hornický domeček D,Ž

                       Nejkrásnější kraslice – soutěž – D

                      Tvoření s tatínky pro maminky -k MDŽ -Ž

                      Keramické tvoření s rodiči – Ž

                      Návštěvy základních škol – Dny otevřených dveří

                     Solná jeskyně Ž

DUBEN –    Plavecký výcvik -Ž

                      Schůzka s rodiči na třídách -Ž

                     Divadlo Dráček v MŠ -D,Ž

                     Čarodějnické rejdění -D

                   Společné zdobení májky k oslavám 1.5. -D

 

KVĚTEN – Výlety do okolí, na Svatou Horu, k Hornickému muzeu -D,Ž

                     Škola v přírodě -Ž, D

                    Jarní tvořivé odpoledne s rodiči -D  

                    Kino Příbram -D

                    Divadlo MŠ – zpívání Svěrák -D

                    Jaro s permoníky – Hornické muzeum – Ž

ČERVEN  –   Oslavy Dne Dětí – zábavné dopoledne -D

                         Den Dětí s vojáky v Jincích – Ž

                        Tablo předškoláků -D,Ž

                         Poslední zvonění -D

                        Šerpování předškoláků -D,Ž

                       Celodenní výlet -D,Ž

                       Složky IZS ve školce -D,Ž

                      Rozlučkové akce s rodiči – na třídách -Ž