Plán akcí

             

Plán akcí – 2018/2019

akce jsou v průběhu roku doplňovány dle možností školy. 

Značení D – akce pro budovu J.Drdy

                 Ž – akce pro budovu Žežická

 

ZÁŘÍ –        Schůzka s rodiči – D,Ž

                    Výlet do Brd – individuálně jednotlivé třídy – Ž    

                    Sportovní den na Marile D,Ž

                    Divadlo v MŠ – všichni

                    Záchranné složky IZS ve školce

      

ŘÍJEN –   Sportovní dopoledne Marila D,Ž

                    Výlet do Bukové – Dýňování -Ž

                    Návštěva hornického dolu – D

                    Haloweenské spaní v MŠ -D

                     Lampionkové spinkání v MŠ – Ž

                   Solná jeskyně-  Ž

                 

LISTOPAD –  Vánoční focení v MŠ -D, Ž

                            Divadlo v korunách stromů – Ž

                            Spejbl a Hurvínek – D

                            Plavání – D

                           Schůzka s rodiči – ohledně zimní školce v přírodě D, Ž

                            Návštěva divadelního představení dětí ze ZUŠ – Koncert pro Mikuláše – Ž, D

                            Solná jeskyně  – Ž

 

PROSINEC  –    Mikuláš v MŠ -D,Ž

                             Vánoční pohádka a zahájení adventu – D 

                            Vánoční besídky na třídách – Ž

                             Divadlo Spejbla a Hurvínka – Ž

                             Výlet do Čenkova – Betlém -D

                             Vánoční zpívání v domě s pečovatelskou službou -D

                            Solná jeskyně – Ž

 

 LEDEN   –   Návštěvy ZŠ  – Dny otevřených dveří -D,Ž

                       Solná jeskyně – Broučci- Ž

                      Konzultace pro rodiče -D,Ž

                      Spolupráce s  ped.– psy.poradnou -D,Ž

                     Škola v přírodě Monínec -D,Ž

 

 ÚNOR –   2. skupina plavání D

                   Vyšetření očí primavizus D,Ž

                   Grafomotorika D

                    Karneval na třídách D

                   Návštěva Kina Ž

                   Divadlo Dráček D,Ž

                  1.skupina  plavání Ž

                   solná jeskyně Včelky – Ž

 

BŘEZEN –  Příbramské divadlo D

                     Jarní výprava do přírody pro školáky

                    Karneval dopoledne v tělocvičně- Ž

                     Za zvířátky do Orlova D

                     Beseda – návštěva včelaře D, Ž

                    Jarní tvoření s rodiči – Ž

 

DUBEN –    Jarní besídky na třídách D

                     Vítání Občánků D

                      Divadlo Dráček

                    Olympiáda- Ž  pro obě budovy

 

KVĚTEN –   Galerie na plotě D

                       Zápis do MŠ

                       Kino   D

                       Mobilní hřiště ke Dni dětí  D

                       Oslava MDD na zahradě s hasiči – Ž

                       Škola v přírodě D, Ž

 

ČERVEN –    Celodenní výlet D,Ž

                        Prevence První pomoc pro děti

                        Poslední zvonění školáků D

                         Šerpování školáků D, Ž

                        Pohádková zahradní slavnost Ž

                         Jahodová slavnost D