Aktuality

 

                                              Září

                              vítáme vás ve školce!

2.9. od 16.30  – proběhnou třídní schůzky, účast nutná a prosíme bez dětí. Děkujeme – proběhlo

9.9. dopoledne – Divadlo Dráček v MŠ – proběhlo

15.9. dopolední výlet z Orlova do Kozičína  – batůžky, pití a sušenka – Včelky – proběhlo

22.9. sportovní dopoledne na Marile – pro předškoláky – proběhlo

    

                                  Říjen ♠

6.10. – navštíví nás Divadlo Letadlo – s představením Podzim

začínají kroužky – POZOR – Keramika již 30.9.

                                                       Aktivní školka od 4.10.

                                                       Flétna od 6.10.

                                                      Sportovky od 6.10.

                                                     Angličtina od 12.10.

                                                     Gymnastika od 13.10.

20.10 – navštíví Hornické muzeum Broučci 

 

Prosíme rodiče, aby ve školce sledovali nástěnky – aktuální informace k dění na třídách jsou tam. Horní třídy mají informační nástěnky i v šatnách, spodní třídy mají nástěnky u tříd. 😉

 

Prosíme všechny o dodržování vládních nařízení a do prostor mateřské školy zakryjte ústa a nos buď respirátorem, nano rouškou – ne rouškou látkovou či šátkem. V prostorách školy se snažte zdržet co nejkratší dobu. Děkujeme za pochopení, věřte, že ani pro nás to není jednoduché ♥

Žádáme rodiče, aby vzhledem k doporučeným opatřením z ministerstva školství dodržovali tyto zásady :

1.- povinností  rodičů je neprodleně informovat Mateřskou školu o onemocnění dítěte nemocí Covid-19, setkání s ní či karanténou dítěte !

2.– osoby, které přivádějí a odvádějí děti do mateřské školy mají zakrytá ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jiným ochranným prostředkem, zdržují se   v areálu a v prostorách školy co nejkratší dobu 

3.- z důvodu delšího pobytu na zahradě mateřské školy, vybavte děti do mateřské školy vhodným oblečením a obuví, s přihlédnutím k počasí ( tepláky,     mikiny, bundy, pláštěnky, holinky….. )

4.-  zajistěte dětem minimálně dvě sterilní roušky do šatny pro případ použití ( vycházka mimo areál MŠ…)

5. –  veďte děti k samostatnosti při zvládání hygieny (mytí rukou, obličeje, používání kapesníku, toalety), při převlékání, přezouvání

6.–  učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě s příznaky onemocnění
     

Platba do fondu SPŠ

Na informační schůzce, která proběhla dne 3.9.2020 byl odsouhlasen příspěvek 1000,-kč do fondu SPŠ.

do poznámky nezapomeňte uvést jméno dítěte + iniciál příjmení a třídu ( např. Anna K. Skřítci)

SPŠ fond pro děti –  číslo účtu –  35-523955359/0800

______________________________________________________________________________________


  Kroužky v MŠ:

  pondělí - Aktivní školka 
  úterý -  dopoledne - všechny dětí chodí do tělocvičny -střídání po třídách
  úterý -  odpoledne - angličtina - 2 skupiny
  středa - flétna, sportovky, gymnastická průprava 
  čtvrtek - keramika 1x 14 dní 
 - v průběhu roku solná jeskyně, plavání, projekty Aktivní školka a sokolský projekt Cvičíme se zvířátky.