Aktuality

Informace k prázdninovému provozu :  Otevírací doba již standardní od 6,15 do 16,45 hod.

Prázdninový provoz bude probíhat podle původní informace zřizovatele od 13.7. do 31.7. 2020

Děti, jejichž rodiče podali přihlášku na prázdninový provoz ve správném termínu jsou  přijaty všechny.

Děti ze školek Klubíčko, Bratří Čapků, V zahradě, Jungmannova, Kličkova Vila, Perníková chaloupka a Alternativní budou o prázdninách docházet na budovu Jana Drdy.

Děti ze školek 28.Října, Školní a Pohádka budou docházet na budovu Žežická. Zde budou otevřeny prvních 14 dní všechny třídy a poslední týden pouze třídy tři.

 !! V den nástupu dítěte do školky zaplaťte zálohu na stravné u vedoucí školní jídelny v kanceláři.!! 

 

                    !! Důležité informace pro rodiče!!!

                 Prostory mateřské školy byly během uzavření desinfikovány ozónem.

              Žádáme rodiče, aby vzhledem k doporučeným opatřením z ministerstva školství dodržovali tyto zásady :

             ·1. před nástupem dítěte do mateřské školy zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění u dítěte 

                                     zde ke stažení –  čestné prohlášení rodičů – COVID 19

            ·2. osoby, které přivádějí a odvádějí děti do mateřské školy mají zakrytá ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jiným ochranným prostředkem,  ! zdržují se v areálu a  v  prostorách školy co nejkratší dobu !

            ·3. při zapisování do sešitu na odvádění dětí po obědě a při dalším vyplňování používejte vlastní propisovací tužku

            ·4. z důvodu delšího pobytu na zahradě mateřské školy, vybavte děti do mateřské školy vhodným oblečením a obuví, s přihlédnutím k počasí ( tepláky, mikiny, bundy,   pláštěnky, holinky….. )

           ·5. zajistěte dětem minimálně dvě sterilní roušky do šatny pro případ použití

          · 6.v šatně ukládejte dětem oblečení pokud možno do horní části skříňky nebo do tašky, aby se oděvy dětí nedotýkaly

          ·7. veďte děti k samostatnosti při zvládání hygieny (mytí rukou, obličeje, používání kapesníku, toalety), při převlékání, přezouvání

          ·8. učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě s příznaky onemocnění

          Podle vývoje dané situace se mohou podmínky provozu měnit.

        Celá  budova Žežická přeje všem dětem, rodičům a prarodičům a přátelům  školky krásné léto, plné sluníčka a pohody! Dávejte na sebe  pozor a v září na shledanou! 🙂

     

 

Žádáme rodiče, aby ve školce sledovali nástěnky – aktuální informace k dění na třídách jsou tam. Horní třídy mají informační nástěnky i v šatnách, spodní třídy mají nástěnky u tříd. 😉

 

Platba do fondu SPŠ

Na informační schůzce, která proběhla dne 5.9.2019 byl odsouhlasen příspěvek 1000,-kč do fondu SPŠ.

do poznámky nezapomeňte uvést jméno dítěte + iniciál příjmení a třídu ( např. Anna K. Skřítci)

SPŠ fond pro děti –  číslo účtu –  35-523955359/0800

______________________________________________________________________________________


  Kroužky v MŠ:

  pondělí - sportovní kroužek 
  úterý - dopoledne - všechny dětí chodí do tělocvičny -střídání po třídách
  úterý - angličtina pro začátečníky 
  úterý - judo 
  středa - flétna  
  čtvrtek - angličtina pro pokročilé 
 - v průběhu roku solná jeskyně, plavání, projekty Aktivní školka a sokolský projekt Cvičíme se zvířátky.