Aktuality

AKCE ŘÍJEN 

Od ŘÍJNA začínají kroužky – podrobný rozpis s časy bude na nástěnkách v šatně 🙂

VÝLET BUKOVÁ – DÝŇOVÁNÍ – bližší info na nástěnce 

12.10 Beruška a Motýlek

DRAKIÁDA – Soutěž na měsíc říjen. Vyrobte doma draka, kterého přinesete do školky :), fantazie a originalita se meze nekladou! ( více info u hl. vchodu)

20.10 Bramboriáda – akce s rodiči od 15:30 ( více info u hl. vchodu) 

22.10 Projektové dopoledne – zábavné hraní pod vedením zkušeného lektora 

 

Prosíme všechny o dodržování vládních nařízení a do prostor mateřské školy zakryjte ústa a nos respirátorem – ne rouškou látkovou, jednorázovou či šátkem. V prostorách školy se snažte zdržet co nejkratší dobu. Děkujeme za pochopení, věřte, že ani pro nás to není jednoduché ♥

 

Žádáme rodiče, aby vzhledem k doporučeným opatřením z ministerstva školství dodržovali tyto zásady :
·1. Povinnost rodičů je neprodleně informovat Mateřskou školu, o vzniklém onemocnění Covid 19, setkání s ním či  nařízenou karanténou dítěte !
·2. osoby, které přivádějí a odvádějí děti do mateřské školy mají zakrytá ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jiným ochranným prostředkem, ! zdržují se v areálu a v prostorách školy co nejkratší dobu ! – ŘIĎTE SE AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY
·3. při zapisování do sešitu na odvádění dětí po obědě a při dalším vyplňování používejte vlastní propisovací tužku
·4. z důvodu delšího pobytu na zahradě mateřské školy, vybavte děti do mateřské školy vhodným oblečením a obuví, s přihlédnutím k počasí ( tepláky, mikiny, bundy, pláštěnky, holinky….. )

·5. zajistěte dětem minimálně dvě sterilní roušky do šatny pro případ použití
· 6.v šatně ukládejte dětem oblečení pokud možno do horní části skříňky nebo do tašky, aby se oděvy dětí nedotýkaly
·7. veďte děti k samostatnosti při zvládání hygieny (mytí rukou, obličeje, používání kapesníku, toalety), při převlékání, přezouvání
·8. učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě s příznaky onemocnění
Podle vývoje dané situace se mohou podmínky provozu měnit.