Den dětí

1.6. 2020 Jsme společně s dětmi oslavili svátek dětí neboli Den dětí. Děti plnily různé sportovní úkoly po skupinkách např. hod míčkem, běh, překonání opičí dráhy a spoustu dalšího. Na závěr děti čekala odměna v podobě disco, a protože nám počasí přálo, nechyběla jako sladká tečka na závěr zmrzlina. Děti si z dne odnesly diplom, medaili a plyšáka. Akce se velmi vydařila, a my byli rádi, že po dlouhé době jsme mohli děti něčím překvapit 🙂