Beseda – Společně na jedné lodi

Společně na jedné lodi jsme se setkali s tetami z organizace SEERIUS. Přednášky se týkaly přiblížení problematiky lidí s handicapem. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je , když lidé ztratí některý ze smyslů nebo mají jiné zdravotní postižení. Besedy byly vedené prožitkovou a hravou formou, děti byly zaujaté, spolupracující a ještě dlouho po setkání  si o problematice zdravotních postižení povídaly…