Vítejte na našich stránkách!

Najdete nás v ulici Jana Drdy 496, v Příbrami VII a odloučené pracoviště v ulici Žežická 193

Obě školky mají čtyři třídy, s kapacitou 100 a 112 dětí.

Součástí školky je školní kuchyně.

Zahrada je rozlehlá, vybavená dřevěnými průlezkami, pružinovými houpačkami,šplhací stěnou, hřištěm na míčové hry,krytými pískovištěmi a chráněná vzrostlými stromy.

Školka  zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě s plnohodnotným výchovně vzdělávacím programem: „Naše Země kulatá je…“ pod vedením zkušených pedagogů.

Naším cílem je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti. Náš výchovně vzdělávací program rozvíjí motorické, poznávací i sociální dovednosti. Zároveň děti vede k samostatnosti, tvořivosti, sebejistotě a zodpovědnosti. Připravuje je na důležité životní chvíle, jako je např. vstup do školy. Děti se nenásilnou formou – s přihlédnutím na individuální potřeby, tempo a předpoklady – seznamují s okolním světem, učí se navazovat sociální kontakty s vrstevníky i s „cizími” dospělými, učí se respektovat sebe sama i druhé.

Na děti čeká nepřeberné množství aktivit: divadelní představení, zpívání, kreslení, dramatizace, pohybové aktivity, výlety apod.

Zájmové činnosti : anglický jazyk, hra na flétnu, plavání, keramický kroužek, logopedické hříčky, cvičení v tělocvičně 3.ZŠ, pohybová rytmika…